Поиск тегов

 1. КФС „Успех“
  Разделы:
  Теги: Зелена Серия, Кольцов, Кфс, „Успех“


  КФС „Успех“
  -стимулира хармонизирането и синхронизирането работата на двете полукълба на главния мозък;
  -стимулира способностите за обучение;
  -спомага за идентификация и проявяване на жизнения потенциал на човека;
  -помага за формулиране на цели и определяне на приоритети;
  -повишава нивото на финансово благополучие;
  -активира вътрешния потенциал за постигане на поставените цели;
  -профилактика на инсулти, стимулира по-бързото възстановяване (реабилитация) на пост инсултни забоявания;
  -спомага за реализиране на желанията и намеренията.

Теги

Несколько тегов, разделённых запятой, означают логическое И между ними. Вы также можете использовать точку с запятой в качестве логического ИЛИ. И имеет высший приоритет над ИЛИ. Вы не можете использовать скобки для группировки условий. Звёздочка (*) внутри тега используется в качестве маски для "подстроки".