Поиск тегов

 1. КФС „Защита за жената“
  Разделы:
  Теги: Зелена Серия, „Защита За Жената“, Кфс, Кольцов


  КФС „ЗАЩИТА НА ЖЕНАТА“
  -предназначен за компенсация от различни информационни атаки на жените;
  -защитава от въздействия на енерго-информационни програми;
  -възстановява и защитава женското здраве, майчинството, детството;
  -стимулира защитата на аурата;
  -нормализира и стабилизира женската психика;
  -спомага за укрепването на родовите и семейни отношения.

Теги

Несколько тегов, разделённых запятой, означают логическое И между ними. Вы также можете использовать точку с запятой в качестве логического ИЛИ. И имеет высший приоритет над ИЛИ. Вы не можете использовать скобки для группировки условий. Звёздочка (*) внутри тега используется в качестве маски для "подстроки".