Поиск тегов

 1. КФС „АНТИКАТАКЛИЗЪМ“
  Разделы:
  Теги: Ексклузивни Кфс, Кфс Антикатаклизъм, Кфс, Кольцов

     КФС „АНТИКАТАКЛИЗЪМ“
   

  Основната цел при проектирането на това устройство е да се събере набор от най-ефективните космически канали, решаващи наистина глобални задачи.

  КФС „Антикатаклизъм“ това е създаването на енергийни предпоставки за предотвратяване на аварии, природни бедствия и други форсмажорни ситуации. Всичко това се постига за сметка на управление на каналите, свързани с природата и природните фактори, както и глобалното въздействие на човека. КФС „Антикатаклизъм“ съдържа в себе си около две дузини различни канали. Най-известните са „Златна пирамида“ и „Технология на светлината“ , „Петият елемент“, управляващ четирите стихии, както и „Мир на Земята“, „Божествена Любов“, магическият канал „Миди“ и редица други канали с подобна ориентация. Има канали, свързани с активността на Слънцето и планетите, така че не е изненадващо, че устройството се е получило мощно и с разнообразно въздействие.​

Теги

Несколько тегов, разделённых запятой, означают логическое И между ними. Вы также можете использовать точку с запятой в качестве логического ИЛИ. И имеет высший приоритет над ИЛИ. Вы не можете использовать скобки для группировки условий. Звёздочка (*) внутри тега используется в качестве маски для "подстроки".