Поиск тегов

 1. КФС „ФЛОРА И ФАУНА“
  Разделы:
  Теги: Ексклузивни Кфс, Кольцов, Кфс, Кфс Флора И Фауна

  КФС „ФЛОРА И ФАУНА“
   

  Добра новина за градинарите! С цел подобряване на производителността и намаляване на обема пестицид (химия) лаборатория, под ръководството а Сергей Валентинович Колцов, разработи нова ексклузивна КФС за защита и намаляване негативното влияние на растенията. Този КФС намалява количеството на паразитите и плесените, атакуващи растенията. На КФС“Флора и Фауна“ са записани:
  -Космоенергиен канал Лугра, който насърчава растежа на растенията и подобрява състоянието на животните, отстранява патогенни организми и паразити
  -Поляризация на препарата СЕНГРА за потискане на черна плесен, различни видове гъби.
  -Славяно-Арийски символи:

  ЯРОВАТ-Огнения символ Яро-Бог, управляващ разцвета на пролетните култури и всички благодатни метеорологични условия. Хората считали, че е задължително за получаване на добра реколта да изрисуват този символ върху инструментите на труда в селското стопанство: плугове, сърпове, коси, гайтани и т. н.
  Характеристики на символа:
  Този символ е проводник на слънчева светлина. Той има много добри защитни функции. Подходящ е за всички, често са го рисували над кревата на детето. Смятало се е, че доброто Слънце прогонвало лошите сънища на детето. При индианците такъв талисман се явява „Ловеца на сънища“. Този знак е символ на Бог Яр. При древните славяни този Бог помагал на хората да открият истинската причина за техните проблеми в живота, и след като на човек му идва озарението, той започва да си поправя грешките. Знак „Яроват“ традиционно се разглежда като силен защитен символ. Смята се, че този магически знак е способен да осигури благоприятни метеорологични условия, за да се предпази разсада на полето. „Яроват“ е селскостопански символ. Негови изображения се изписват на оръдията на труда, почвообработващата техника. Небесният знак „Яроват“ олицетворява силата на любовта на Яро-Бог и противопоставя „Солон“. Магическото значение на защитата се крие в символиката на мъжкото, силното начало, което се предава с помощта на завъртане на свастиката по часовниковата стрелка-срещу движението на слънцето. В защитата „Яроват“ е записано лентово движение, което се основава на слънчевата енергия. Той олицетворява силата на Перун и Ярил-Слънце и се явява истинско оръжие на Боговете, даващо съвети за най-добри действия. И поради това, съзидаващата светлина обезателно преодолява безвремието и мрака. На други хора ще се окаже полезно свойството на Яровата, който дава надеждна защита от недоброто външно влияние-разнообразни щети, зли желания, агресивно поведение. За Яровата няма значение дали принадлежи на мъж или жена. С този амулет Вие сте воин на Светлината, на когото е по силите да извърши всяко добро дело. Ако сте творческа личност, тогава търсете Яроват, за да ви помогне да доведете до реални успехи и признание в избраната от вас област. Древният славянски амулет, символ е надежден помощник и защитник във военни действия и за мирни дела. Яроват помага да се намери баланс между подсъзнанието и съзнанието и от своя страна дава отлични възможности за себереализация.

  СОЛАРД
  Величието на Плодородната Майка на Влажната Земя, получаваща Светлина, Топлина и Любов от Ярил-Слънце; символ на Просперитета на Земята на Предците. Символ на Огъня, даващ Богатство и просперитет на Родовете, за съзидание на техните потомци, за слава на Светлите Богове и Многомъдрите Предци.
  Как се използва:
  Зареждайте водата в движение (на маркуча, на крана) или зареждайте вода на КФС“Флора и Фауна“ и след това поливайте и обработвайте растенията. Зареждайте вода за животните.

 2. КФС «Флора и Фауна» / «Faune et Flore» / «Fauna and Flora» / «Fauna und Flora»
  Разделы:
  Теги: Корректоры Кольцова, Купить Кфс, Кфс Флора И Фауна, Планета Регионов, Пластины Кфс, Эксклюзивная Серия

  КФС «Флора и Фауна»

  предназначен для повышения

  количества урожая всех культур и плодородия почвы,

  а также для увеличения сохранности и продуктивности животных.


   

  • Улучшает структуру и качество почвы, насыщает полезными элементами.
    
  • Избавляет от вредителей самым безопасным способом (они просто уходят).
    
  • Помогает повысить урожайность и качественность всех культур, растений, деревьев и т.д.
    
  • Защищает растения от всех паразитов и заболеваний на всех этапах созревания.
    
  • Уничтожает черную плесень и другие виды грибков, от которых невозможно избавиться другим способом.
    
  • Благотворно влияет на половую активность животных.
    
  • Улучшает качество спермы самцов, повышает оплодотворяемость и плодовитость самок.
    
  • Эффективно борется с различными заболеваниями у животных, повышает иммунитет.
    
  • Избавляет от различного рода паразитов (блох, клещей, глистов и так далее).
    
  • Подходит для терапии инфекционных заболеваний, передающихся от животных к человеку.

   


  Рекомендации по применению:
   

  1. Начинать работу с корректорами «Эксклюзивной» серии рекомендуется после применения базовых серий («Синей» и «Зеленой»), чтобы организм смог привыкнуть и адаптироваться к новым энергиям.
    
  2. Все КФС взаимодействуют с пользователем исключительно по индивидуальной программе.
    
  3. Время обработки воды, продуктов питания и лекарственных средств на данном корректоре — 10-15 минут.
    
  4. Обработанную воду необходимо использовать для замачивания семян, полива и опрыскивания растений и деревьев, любых других видов обработки.
    
  5. Для структурирования воды для полива из шланга или распрыскивателя пластину следует прикрепить к крану, водопроводной трубе или непосредственно к самой поливочной насадке.
    
  6. В животноводстве структурированную воду дают в качестве питья, наливая в кормушки, используют обработанные на корректоре лекарственные средства и так далее.
    
  7. КФС «Флора и Фауна» отлично сочетается с подобными корректорами других серий, например с № 1 «Антипаразитарный», № 2 «Детокс», «Любовь», «Амарант», «Зоовита» и т.д.

   

  На КФС «Флора и Фауна» прописаны:
   

  • космоэнергетический канал Лугра;
  • поляризация Монарда (масло растения);
  • славянские символы — Яроврат и Солард.

  Канал Лугра — это лечебная частота для всей флоры и фауны. Он благотворно воздействует абсолютно на все виды растений (комнатные и садовые цветы, деревья, огороды, поля и леса) и животных (рыбы, птицы, млекопитающие и т.д.). 

  Космоэнергетический канал Лугра используется для истребления различных инфекций, бактерий, вирусов и грибков на различных природных территориях, включая водоемы, а также для наполнения флоры и фауны живительной энергией.


  Растение Монарда с давних пор используют в медицине. Широкий спектр действия позволяет применять его для лечения и профилактики вирусных, инфекционных и других заболеваний, обработки ран и ожогов, восстановления здоровья всей полости рта, а также для уменьшения образования в ЖКТ газов и выведения их из организма. Но самая главная его способность — это эффективное уничтожение всех видов плесени, включая самую опасную — черную. Чаще всего используют масло этого растения, так как именно оно содержит самую большую концентрацию полезных веществ.

   

  Славянские символы

  Яроврат — это знак Яро-Бога, который управляет цветением и созреванием всех яровых культур и благоприятными для сельского хозяйства погодными условиями. Его изображали на сельхоз орудиях, применяемых для обработки земли, чтобы получить хороший урожай. Яроврат считается одним из сильнейших оберегов.

  Помимо использования в хозяйстве, его рисовали на детских кроватках и на других предметах, чтобы получить защиту и мудрость Яро-Бога. Он открывает людям видение истинной сути вещей и помогает сделать правильный выбор.

  Солард — это символ жизненных перемен. Он означает великое плодородие Матери Земли, которая получает от Ярила Солнца весь Свет, Теплоту и Любовь. Солард дарит Матушке Сырой Земле благополучие и благосостояние, наделяет энергией Огня и всей сакральной мудростью древних предков.

  Славяне вышивали этот знак на свадебных нарядах, чтобы у молодых в семье всегда царили любовь и лад. Также его изображали на детских кроватках и вышивали на детской одежде, чтобы малыши росли крепкими и умными. Солард помогает обрести взаимопонимание и мир в семье, особенно, в которой живут несколько поколений.

   


  Создавая КФС «Флора и Фауна», мы собрали для ваших питомцев всё самое лучшее, чтобы они оставались здоровыми и сильными на долгие годы.

  Корректор можно использовать в любой природной зоне. Доставка осуществляется по всему миру, так что заказать его может абсолютно любой, кто хочет защитить свое хозяйство самым что ни на есть экологичным способом.

  КФС подходит абсолютно для всех животных и растений, независимо от вида и среды обитания. Разрешается применять корректор у беременных и кормящих самок (увеличивает лактацию и улучшает здоровье молодняка).


  КФС «Флора и Фауна» — надежная защита для всех ваших растений и животных.

Теги

Несколько тегов, разделённых запятой, означают логическое И между ними. Вы также можете использовать точку с запятой в качестве логического ИЛИ. И имеет высший приоритет над ИЛИ. Вы не можете использовать скобки для группировки условий. Звёздочка (*) внутри тега используется в качестве маски для "подстроки".