Поиск тегов

 1. КФС „Успех“
  Разделы:
  Теги: Зелена Серия, Кольцов, Кфс, „Успех“


  КФС „Успех“
  -стимулира хармонизирането и синхронизирането работата на двете полукълба на главния мозък;
  -стимулира способностите за обучение;
  -спомага за идентификация и проявяване на жизнения потенциал на човека;
  -помага за формулиране на цели и определяне на приоритети;
  -повишава нивото на финансово благополучие;
  -активира вътрешния потенциал за постигане на поставените цели;
  -профилактика на инсулти, стимулира по-бързото възстановяване (реабилитация) на пост инсултни забоявания;
  -спомага за реализиране на желанията и намеренията.

 2. КФС „Защита за жената“
  Разделы:
  Теги: Зелена Серия, Кольцов, Кфс, „Защита За Жената“


  КФС „ЗАЩИТА НА ЖЕНАТА“
  -предназначен за компенсация от различни информационни атаки на жените;
  -защитава от въздействия на енерго-информационни програми;
  -възстановява и защитава женското здраве, майчинството, детството;
  -стимулира защитата на аурата;
  -нормализира и стабилизира женската психика;
  -спомага за укрепването на родовите и семейни отношения.

 3. КФС „Защита за мъжа“
  Разделы:
  Теги: Зелена Серия, Кольцов, Кфс, „Защита За Мъжа“


  КФС „ЗАЩИТА НА МЪЖА“
  -предназначен за компенсация от различни информационни атаки на мъжете;
  -защитава от въздействия на енерго-информационни програми;
  -възстановява и защитава мъжкото здраве;
  -стимулира защитата на аурата;
  -позволява да се съхрани физическия и духовния баланс;
  -нормализира и стабилизира мъжката психика.

Теги

Несколько тегов, разделённых запятой, означают логическое И между ними. Вы также можете использовать точку с запятой в качестве логического ИЛИ. И имеет высший приоритет над ИЛИ. Вы не можете использовать скобки для группировки условий. Звёздочка (*) внутри тега используется в качестве маски для "подстроки".